Политика за поверителност

Ние не събираме лична информация, например име, имейл адрес, контакт или подобна информация, освен ако не решите да ни я предоставите. Ако доброволно ни предоставите лична информация, например като изпратите имейл или като попълните формуляр и го изпратите през нашия уебсайт, ние може да използваме тази информация само за да отговорим на вашето съобщение и да ни помогнете да ви предоставим информацията или услуги, които поискате. До степента, в която обработваме вашата лична информация въз основа на вашето съгласие, можете да оттеглите съгласието си по всяко време, както е посочено по-долу.